מפה בית על הים
רשיון
'

Same place - different design

מקום 1